Veterans
VASILINA JASNO SOLNYSHKO
Father: OSTROMIR JASNO SOLNYSHKO
Mother: LISAVETA JASNO SOLNYSHKO
Birthday: 03.02.2011
KRASNOLIKA JASNO SOLNYSHKO
Father: ALI BABA ROSA GLAUKA*CZ
Mother: BRIGITTE MAZOJI ARKA*LT
WSEMILA LOVES YASFY TROZAYAR
Father: FINIST YASNY SOKOL MIO TROZAYAR
Mother: YASHMA NAEN TROZAYAR
Birthday: 28.07.2012
TEMIRA JASNO SOLNYSHKO
Father: OSTROMIR JASNO SOLNYSHKO
Mother: LISAVETA JASNO SOLNYSHKO
Birthday: 30.03.2012
TSHESLAVA JASNO SOLNYSHKO
Father: AQUAMARIN JASNO SOLNYSHKO*RU
Mother: BLUEBELL MODRA NEHA*CZ
Birthday: 30.01.2014
JUSTINA JASNO SOLNYSHKO
Father: GEIREN MAZOJI ARKA*LT
Mother: TEMIRA JASNO SOLNYSHKO
Birthday: 31.08.2015
JUSTINIANA JASNO SOLNYSHKO
Father: OLAFERN JASNO SOLNYSHKO
Mother: LIZAVETA JASNO SOLNYSHKO
SHELLEY JASNO SOLNYSHKO
Father: KNYAZ JASNO SOLNYSHKO
Mother: JELANA JASNO SOLNYSHKO
Birthday: 16.02.2017
Вверх