Kittens
ULEX
Father: VENZEL’ JASNO SOLNYSHKO
Mother: LEGENDA JASNO SOLNYSHKO
Birthday: 16.04.2022
More info
XENIY
Father: VENZEL’ JASNO SOLNYSHKO
Mother: YANINA JASNO SOLNYSHKO
Birthday: 14.05.2022
More info
Вверх